Monday, July 29, 2013

Realmon for x64 татах

Realmon програмыг та бүхэн мэдэх байх. Одоо хэрэглээнээс гарч байгаа ч гэсэн бидний өмнө хийсэн ажил хүнээс авсан бичиг баримт танихгүй үе их л гардаг.Энэ бүгдийг таниулахад энэхүү фонтууд тус болдог.
32 бит үйлдлийн системд зориулагдсан хувилбар нь элбэг байдаг бол 64 бит дээрх хувилбар тэгж их олдоод байдаггүй. Тиймээс энэ удаад би 64 бит хувилбарыг хүргэж байна.


3 comments: